News details

Konkurs 2012 - wyniki

Wyniki IV edycji Konkursu PTBI na Najlepszą Pracę Doktorską z Bioinformatyki

 

Do konkursu zgłoszono 6 prac doktorskich obronionych w 2012 roku. Zgodnie z regulaminem konkursu komisja konkursowa (w składzie: Wiesław Nowak, Jacek Błażewicz, Jerzy Tiuryn) poprosiła niezależnych ekspertów o nadesłanie opinii wraz z punktacją (0-5 punktów). Każda z prac była oceniana przez dwóch recenzentów. Po nadesłaniu recenzji komisja wyłoniła najlepszą pracę, którą została rozprawa doktorska

Julii Romanowskiej
z Uniwersytetu Warszawskiego
pt.
Comparing physical properties of aminoglycoside antibiotics' binding sites in RNA and proteins
promotor pracy: Joanna Trylska

 

Wyniki V edycji Konkursu PTBI na Najlepszą Pracę Magisterską z Bioinformatyki

 

Do konkursu zgłoszono 7 prac magisterskich obronionych w 2012 roku. Każda praca została oceniona przez 4 anonimowych recenzentów. Kryterium oceny były walory naukowe, poznawcze i praktyczne otrzymanych wyników. 

Zgodnie z regulaminem konkursu (szczegóły regulaminu na stronie PTBI) komisja konkursowa (w składzie: Piotr Formanowicz, Anna Gambin, Izabela Makałowska) podsumowała głosy recenzentów i przyznała jedną nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia. Członkowie komisji nie brali udziału w ocenie prac i nie wpływali na oceny przyznawane przez recenzentów.

 

nagroda główna

Błażej Osiński
z Uniwersytetu Warszawskiego
za pracę pt. Przewidywanie miejsc cis-regulatorowych z wykorzystaniem sygnałów epigenetycznych
promotor pracy: Jerzy Tiuryn


wyróżnienia

Wojciech Rosikiewicz
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

za pracę pt. Analiza sekwencji TSS genów nakładających się na końcach 5' w genomach myszy i człowieka
promotor pracy: Izabela Makałowska

oraz

Marek Szewczyk
z Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej
za pracę pt. Wysoko-przepustowa statystyczna analiza parametrów struktur białkowych
promotor pracy: Jacek Błażewicz

 

Autorom nagrodzonych prac serdecznie gratulujemy!

 

Nagrody za najlepsze prace magisterskie i najlepszą pracę doktorską z bioinformatyki zostały dofinansowanie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (umowa nr 697/P-DUN/2013).