News details

Wyniki piątej edycji konkursu grantowego NCN Etiuda

Konkurs Etiuda jest przeznaczony dla bardzo młodych badaczy rozpoczynających karierę naukową. W dziedzinie nauk o życiu przyznano 27 grantów, z czego 3 przypadły projektom bioinformatycznym: 

    
"Zapętlone białka - wstęp do nanomedycyny", mgr Paweł Andrzej Dąbrowski-Tumański,   Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

"Przewidywanie właściwości sekwencji biologicznych w oparciu o analizę n-gramów",  mgr Michal Jan Burdukiewicz, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii  

"Ustalenie trójwymiarowych struktur RNA przy pomocy metod doświadczalnych i obliczeniowych", mgr Astha Astha, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk 

Gratulacje dla kierowników grantów i ich opiekunów naukowych.