News details

Podsumowanie konferencji PTBI w Uniejowie 27-29.09.2017r.

Tegoroczna konferencja Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego miała miejsce w dniach od 27 do 29 września w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie. Łącznie wzięło w niej udział 77 uczestników reprezentujących 17 ośrodków naukowo-badawczych i komercyjnych, z czego 43% stanowili młodzi naukowcy przed uzyskaniem stopnia doktora.

Najliczniej reprezentowane były jednostki Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Poznańskiej oraz University of Applied Sciences Mittweida.

Poza nimi w konferencji wzięli także udział przedstawiciele świata naukowego z Łodzi, Wrocławia, Białegostoku, Gliwic, Torunia i Berlina z takich jednostek jak Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Politechniki Wrocławskiej, International Max Planck Research School for Computational Biology and Scientific Computing czy Robert Koch Institute; Free University of Berlin.

Podczas siedmiu sesji konferencyjnych wysłuchanych zostało łącznie 25 referatów, w tym 14 referatów młodych naukowców i 7 referatów prezentowanych przez doświadczonych naukowców. Mieliśmy także przyjemność wysłuchać 4 referatów wygłoszonych przez zaproszonych gości, którymi byli

prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz (Politechnika Poznańska)  

dr hab. inż. Maciej Komosiński (Politechnika Poznańska) 

prof. Dirk Labudde (Mittweida Applied University)

prof. Thomas Villmann (Mittweida Applied University).

Podczas konferencji wysłuchaliśmy także referatu zwycięzcy konkursu PTBI na najlepszą pracę doktorską w dziedzinie bioinformatyki, dr-a Macieja Błaszczyka z Uniwersytetu Warszawskiego (promotor: prof. Andrzej Koliński) oraz referatów wygłoszonych przez finalistów konkursu na najlepszą pracę magisterską z bioinformatyki, a mianowicie mgr Melanii Nowickiej (pracę obroniła ona na Politechnice Poznańskiej, promotor: dr inż. Marcin Radom), mgr Anity Dudek (Uniwersytet Warszawski, promotor: dr Piotr Setny) oraz mgr inż. Piotra Żurkowskiego (Politechnika Poznańska, promotor: dr inż. Aleksandra Świercz).

Pod koniec pierwszego dnia konferencji odbyła się sesja posterowa, podczas której zaprezentowanych zostało 30 bardzo ciekawych prac. 17 spośród prezentowanych plakatów zostało opracowanych przez młodych przedstawicieli świata nauki, a pozostałych 13 przez doświadczonych naukowców. Zarówno dla uczestników sesji wykładowych jak i sesji posterowej, zorganizowano konkurs na – odpowiednio – najlepszy referat oraz najlepszy plakat zaprezentowany podczas X Sympozjum.

Ponieważ konferencje PTBI dedykowane są przede wszystkim młodym naukowcom, w konkursach poddano ocenie tylko ich dokonania. W konkursie na najlepszą prezentację w szranki stanęło 14 referujących. W wyniku głosowania, nagrodę za najlepszą prezentację przyznano p. Aleksandrze Jarmolińskiej z Uniwersytetu Warszawskiego, za referat pt. "GapRepairer - Repair Protein Structures and Their Topology".

W przypadku sesji posterowej ocenie poddano 17 prac i w tym przypadku także skupiono się na twórczości młodej kadry. W drodze głosowania, nagrodę za najlepszy plakat otrzymał p. Jakub Bartoszewicz z Free University of Berlin, który zaprezentował plakat pt. "Predicting the Pathogenic Potential of Novel DNA Sequences Using Deep Learning". Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom wszystkich konkursów miało miejsce podczas konferencyjnego bankietu.

Tegoroczna konferencja miała charakter jubileuszowy, w związku z czym pobyt w Uniejowie miał także wyjątkowy i nie do końca formalny charakter. Wszystkich uczestników czekała bowiem moc atrakcji związanych z udziałem w pokazie rycerskim grupy rekonstrukcyjnej Rycerzy Zamku Uniejowskiego, sesji zdrowotno-relaksacyjnych na osławionych uniejowskich Termach czy bankietów i biesiad, podczas których stoły uginały się pod swojskim, ale jakże smacznym jadłem. Mogliśmy wziąć udział w pokazie Szefa Kuchni, a także skosztować pieczonego prosiaka. Całokształtu dopełnił wspaniały tort jubileuszowy.

Dla wszystkich uczestników konferencji przewidziane były gadżety konferencyjne, a najbardziej zasłużonym członkom Towarzystwa i osobom zaangażowanym w organizację tegorocznego zjazdu wręczono czerwone kapelusze z logo PTBI. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali również październikowe wydanie "Wiedzy i Życia", w którym zamieszczono artykuł o nagrodzonych w konkursach PTBI pracach magisterskich i doktorskich.