News details

Konkurs na najlepszą pracę doktorską rozstrzygnięty.

Do konkursu zgłoszono 6 prac. Każda praca została oceniona przez dwóch recenzentów.  Zwycięzcą konkursu, za pracę "Metody  teoretyczne przewidywania struktury białek oraz ich kompleksów z peptydami", obronioną na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, został 

dr Maciej Błaszczyk (Wydział Chemii UW).  

Promotorami pracy byli : prof. dr hab. Andrzej Koliński i dr hab. Sebastian Kmiecik.

Serdeczne gratulacje dla zwycięzcy. 

Konkurs został przeprowadzony przez Komisję Konkursową w składzie: 

  • prof. dr hab. inż. Marta Kasprzak − Politechnika Poznańska (przewodnicząca) 
  • prof. dr hab. Anna Gambin − Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Polański − Politechnika Śląska