News details

Laureaci w konkursie na najlepszą pracę doktorską/magisterską obronioną w 2020 roku

Znamy już finalistów tegorocznej edycji konkursów PTBI na prace doktorskie i magisterskie z bioinformatyki obronione w roku 2020, nazwiska podano w kolejności alfabetycznej:

 

***w Konkursie na Najlepszą Pracę Doktorską obronioną w 2020***

 

dr Tomasz Jetka

Rozprawa pt. "Quantitative Methods to Describe Information Flow in Biochemical Signalling Pathways" obronioną w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie, promotorzy prof. dr hab. Janusz Szczepański i dr hab. Michał Komorowski

 

dr Marek Kokot

Rozprawa pt. "Wyznaczanie zbiorów podsłów sekwencji nukleotydowych w danych z sekwencjonowania genomów" obronioną na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, promotor prof. dr hab. inż. Sebastian Deorowicz

 

 

***w Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską obronioną w 2020***

 

mgr Agata Gruszczyńska

Praca dyplomowa pt. "Porównanie metod multiuliniowienia całych genomów" obroniona na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, promotor: dr Norbert Dojer

 

mgr Jacek Kaczor

Praca dyplomowa pt. "RNAloops: baza struktur wieloramiennych pętli RNA" obroniona na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej, promotor: dr hab. inż. Maciej Antczak

 

Za przeprowadzenie konkursów chcemy ogromnie podziękować komisjom w składzie:

- konkurs na prace doktorskie

prof. dr hab. inż. Marta Kasprzak − Politechnika Poznańska (przewodnicząca)

prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro − Politechnika Gdańska

prof. dr hab. inż. Andrzej Polański − Politechnika Śląska

 

- konkurs na prace magisterskie

dr hab. Paweł Górecki − Uniwersytet Warszawski (przewodniczący)

prof. dr hab. inż. Sebastian Deorowicz − Politechnika Śląska

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kotulska − Politechnika Wrocławska