News details

Wyniki X edycji Konkursu Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego na Najlepszą Pracę Magisterską z Bioinformatyki obronioną w 2017 roku

Do konkursu zgłoszono 8 prac magisterskich obronionych w 2017 roku. Każda praca została oceniona przez dwóch anonimowych recenzentów. Kryterium oceny były walory naukowe, poznawcze i praktyczne otrzymanych wyników.

Zgodnie z regulaminem konkursu komisja konkursowa (w składzie: Paweł Górecki, Sebastian Deorowicz, Małgorzata Kotulska) podsumowała głosy recenzentów (członkowie komisji nie brali udziału w ocenie prac i nie wpływali na oceny przyznawane przez recenzentów).

nagrodę główną w wysokości 1 000 (tysiąc) PLN brutto otrzymał:

Michał Ciach
z  Wydziału Matematyki, , Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

za pracę mgr pt. Modelowanie reakcji dysocjacji białek w spektrometrii masowej. 
(promotor: prof. dr hab. Anna Gambin, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego)

 

wyróżnienie w wysokości 500 (pięćset) PLN brutto otrzymała:

Jagoda Jabłońska

z Laboratorium Bioinformatyki i Biologii Systemów Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

za pracę mgr pt. Sekwencyjno-strukturalno-funkcjonalna analiza białek należących do nadrodziny His-Me finger.
(promotor: dr. hab. Krzysztof Ginalski, prof. UW)

wyróżnienie w wysokości 500 (pięćset) PLN brutto otrzymał:

Grzegorz Skoraczyński
z  Wydziału Matematyki, , Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

za pracę mgr pt. A challenge of automatic classification of organic reactions yield and duration.
(promotor: prof. dr hab. Anna Gambin, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego)

Miejsce i data ogłoszenia wyników konkursu: Sympozjum PTBI we Wrocławiu, 6.09.2018
Nagrodzone prace została zaprezentowane zostały w trakcie Sympozjum PTBI we Wrocławiu,  7.09.2018 roku

Organizacja konkursu PTBI na Najlepszą Pracę Magisterską z Bioinformatyki obronioną w 2017 roku była współfinansowana w ramach umowy 939/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.