News details

Bioinformatycy publikują

Dr Marta Łuksza opublikowała właśnie dwa artykuły (1,2) w Nature (w pierwszym jest pierwszym autorem, a w drugim drugim). Poświęcone są przewidywaniu losów pacjentów chorych na raka na podstawie ich podatności na pobudzenie odpowiedzi immunologicznej organizmu. Serdecznie gratulacje. 

1) Łuksza, M., Riaz, N., Makarov, V., Balachandran, V. P., Hellmann, M. D., Solovyov, A., ... & Wolchok, J. D. (2017). A neoantigen fitness model predicts tumour response to checkpoint blockade immunotherapy. Nature.

2) Balachandran, V. P., Łuksza, M., Zhao, J. N., Makarov, V., Moral, J. A., Remark, R., ... & Wells, D. K. (2017). Identification of unique neoantigen qualities in long-term survivors of pancreatic cancer. Nature.