News details

Bioinformatycy zdobywają granty.

W kolejnej edycji konkursu OPUS trzy granty w panelu NZ2 przypadły projektom bioinformatycznym:

Prof. dr hab. Izabela Makałowska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskała środki na grant "Regulacja ekspresji genów kodujących białka i nakładających się na końcach 5' ".

Prof. dr hab. czł. koresp. PAN Janusz Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej,    uzyskał środki na grant "Opracowanie nowych metod projektowania cząsteczek RNA o zadanej strukturze oraz zastosowanie ich do konstruowania nowych funkcjonalnych RNA oraz przewidywania niekodujących RNA w sekwencjach transkryptomów". 

Prof. dr hab. Wojciech Maciej Karłowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskał środki na grant "Identyfikacja i adnotacja funkcjonalna taksonomicznie-specyficznych genów bakterii"

Serdeczne gratulacje.