Z dziejów PTBI (PBIS history)

Zebranie założycielskie PTBI odbyło się 27 października 2007 roku na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.
W zebraniu wzięło udział 25 członków założycieli:

 • Jacek Błażewicz
 • Michal Boniecki
 • Janusz Bujnicki
 • Stanisław Cebrat
 • Norbert Dojer
 • Slawomir Filipek
 • Piotr Formanowicz
 • Anna Gambin
 • Krzysztof Ginalski
 • Paweł Górecki
 • Andrzej Jerzmanowski
 • Szymon Kaczanowski
 • Wojciech Karłowski
 • Marta Kasprzak
 • Andrzej Koliński
 • Jacek Leluk
 • Bogdan Lesyng
 • Adam Liwo
 • Piotr Łukasiak
 • Paweł Mackiewicz
 • Izabela Makałowska
 • Wiesław Nowak
 • Marta Pasenkiewicz-Gierula
 • Krzysztof Pawłowski
 • Piotr Pokarowski
 • Danuta Płochocka
 • Witold Rudnicki
 • Leszek Rychlewski
 • Marta Szachniuk
 • Jerzy Tiuryn
 • Joanna Trylska
 • Damian Wójtowicz
 • Włodzimierz Zagórski-Ostoja
 • Piotr Zielenkiewicz

Opracowano statut Towarzystwa oraz wybrano pierwszy Zarząd na kadencję 2008-2010:

 • Jerzy Tiuryn (prezes)
 • Janusz M. Bujnicki (wiceprezes)
 • Wiesław Nowak (wiceprezes)
 • Marta Pasenkiewicz-Gierula (sekretarz)
 • Witold Rudnicki (skarbnik)

27 lutego 2008 roku PTBI zostało oficjalnie zarejestrowane z siedzibą w Warszawie, ul. Banacha 2.

W kolejnych Zarządach PTBI zasiadali:

kadencja 2011-2013:

 • Janusz M. Bujnicki (prezes)
 • Wiesław Nowak (wiceprezes)
 • Marta Szachniuk (wiceprezes)
 • Aleksandra Gruca (sekretarz)
 • Witold Rudnicki (skarbnik)

kadencja 2014-2016:

 • Witold Rudnicki (prezes)
 • Wiesław Nowak (wiceprezes)
 • Marta Szachniuk (wiceprezes)
 • Małgorzara Kotulska (sekretarz)
 • Aleksandra Gruca (skarbnik)

kadencja 2017-2019:

 • Witold Rudnicki (prezes)
 • Wiesław Nowak (wiceprezes)
 • Marta Szachniuk (wiceprezes)
 • Bartosz Wilczyński (sekretarz)
 • Aleksandra Gruca (skarbnik)

PTBI organizuje doroczne sympozja. Poniżej lista minionych sympozjów i zjazdów:

 • I Zjazd — Jadwisin, 03–05.10.2008
 • II Zjazd — Będlewo, 03–04.10.2009
 • III Zjazd — Ustroń, 01–03.10.2010
 • IV Zjazd — Kraków–Przegorzały, 30.09–02.10.2011
 • V Sympozjum — Gdańsk, 25–27.05.2012
 • VI Sympozjum — Wrocław, 27–29.09.2013
 • VII Sympozjum — Warszawa, 09–12.09.2014 (w ramach I Kongresu BIO 2014)
 • VIII Sympozjum — Lublin, 17–19.09.2015
 • IX Sympozjum — Białystok, 27–29.09.2016
 • X Sympozjum — Uniejów, 27–29.09.2017
 • XI Sympozjum — Wrocław, 05–07.09.2018
 • XII Sympozjum — Kraków, 19–21.09.2019