Pay via PayPal

Płatność składek za pośrednictwem serwisu PayPal.
Koszty transakcyjne serwisu ponosi wpłacający.
Proszę wybrać rodzaj składki (normalna/zniżkowa), wpisać za jaki okres i za kogo składka jest wpłacona.

Składka normalna
Składka za lata:
Składka zniżkowa
Składka za lata: